Kasutustingimused, privaatsuspoliitika ja küpsised

KASUTUSTINGIMUSED

ÖUN Drinks OÜ, registrikoodiga 12235317, aadress Lao, Karja küla Saaremaa vald Saaremaa 94248 (edaspidi  Müüja) ja  klient, kes vormistab  www.oun.ee e-poe tellimusvormil tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi  Ostja), sõlmisid käesoleva E-poe kasutuslepingu (edaspidi  Leping).

1. E-POOD

1.1.   Öun e-pood (edaspidi E-pood) on Müüja poolt loodud tellimusvorm, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

1.2.   E-pood asub internetiaadressil: www.oun.ee

2.      ÜLDSÄTTED

2.1.   Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

2.2.   Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi mistahes ajal.

2.3.   Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Lepingutingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Ostjale. Kui Ostja esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

2.4.   Müüja teeb Lepingu kättesaadavaks internetiaadressil www.oun.ee kasutustingimuste menüüs

2.5 Kasutades E-poodi muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

2.6 E-poes olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

3.      HINNAD, TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1. HINNAD

3.1.1.Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad kõiki makse (s.h. käibemaksu ja pakendi panti)

3.1.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist, siis kohustub Müüja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.2. TOOTED

3.2.1. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.2.2. E-poes olevad tooted on laos olemas ja  tarnitakse kliendile 4 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.

3.2.3.   Kui toode on otsas ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Ostjaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tasutud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse sellisel juhul saamata jäänud kauba eest raha hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.2.4. Toodete pildid e-poes on illustratiivsed ja näitlikud. Seoses Öun Drinks OÜ ettevõtte kasvuga on kõikide toodete pakendid uuendamisel. Suvel vahetatakse välja limonaadide pakendid ja sügise alguses vahujoogid. Tööde lõpetamise tähtaeg on planeeritud sügise lõppu. Kui teil on küsimusi kindla toote pakendi kohta, ootame teie kõnet +372 5192 1521 või e-kirja aadressil tellimused@oundrinks.com. 

3.3. OSTU SOORITAMINE

3.3.1. Ostja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (kontaktisik, telefon, aadress, e-posti aadress) ning tasub ostu.

3.3.2.   Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.3.3.   Müük toimub siis, kui Ostja on vormistanud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

3.3.4. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

4. MAKSEVIISID

4.1. Tellimuste eest saab tasuda tellimiskinnituse alusel Müüja pangakontole.

4.2. Tellimuse eest tasumine toimub Eesti pangalinkide abil väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

4.3. Müüjal puudub ligipääs Ostja panga kasutajakonto ja krediitkaardi andmetele.

5. KOHALETOIMETAMINE JA VASTUTUS

5.1. KOHALETOIMETAMINE TARNEAJA JA TRANSPORDI INFO: 

Lisainfo kauba tellimise kohta tellimused@oun.ee või +372 51921521.

Kaup jõuab Ostjani 3 tööpäeva jooksul alates sellest, kui makse on laekunud. Kauba toob kohale koostööpartner Cargobus OÜ Reg. nr. 10056042.

5.1.1. Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

5.1.2. Tellitud kaupu saab tarnida ainult Eesti Vabariigi piires.

5.2. POOLTE VASTUTUS JA TOODETE KAHJUSTUMISE VÕI KADUMISE RISKI ÜLEMINEK

5.2.1 Kauba kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida kauba vastavust tehtud tellimusele.

5.2.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat e-posti aadressil tellimused@oun.ee

5.2.3 Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel. Sellisel juhul asendab Müüja puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Müüja Ostjale puudustega kauba maksumuse.

5.2.4  Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kauba kättesaamisest. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

5.2.5 Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

6.  TAGANEMISÕIGUS

6.1. Kui tellimuse sisuks on joogid, toiduained või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toode, siis VÕS § 47 lg 2 p 9 alusel ei ole Kliendil võimalik lepingust taganeda.

7. KAEBUSTE ESITAMISE KORD

 7.1. Müüja vastab 15 päeva jooksul tarbija esitatud kaebustele, mis on saadetud e-posti aadressile tellimused@oun.ee

8. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Ostja annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Ostjale kauba pakkumiseks.

8.3 Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

8.4 Müüja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa ning Maksekeskusele maksete teostamiseks vajalikud andmed.

8.5 Müüja saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

8.6 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel aadressile tellimused@oun.ee või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Isikuandmeid töötleb ÖUN Drinks OÜ, registrikoodiga 12235317, aadress Lao, Karja küla Saaremaa vald Saaremaa 94248

Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga, et saada rohkem teavet selle kohta kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

9. KASUTAMISTINGIMUSED JA NENDE MUUTMINE

9.1. Tellimust kinnitades nõustub Ostja E-poe kasutustingimustega ja privaatsuspoliitika tingimustega ning kohustub neid täitma.

9.2. Müüja ja Ostja vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

9.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

9.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud  Toote hind ekslik.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Kui Ostjal on e-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tellimused@oun.ee või helistada telefonil:

+372 51921521.

10.2. Kui Ostja ja e-pood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Öun on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

www.oun.ee isikuandmete vastutav töötleja on ÖUN Drinks OÜ, registrikoodiga 12235317, aadress Lao, Karja küla Saaremaa vald Saaremaa 94248, e-kiri info@oun.ee.

 

Isikuandmete kaitse

Öun rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

Turvalisus

Isikuandmeid hoitakse zone.ee ja Directo serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja maksekeskusele) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Milliseid andmeid kogutakse?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Teenuskeskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. 

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Teenuskeskkondades (sh e-poes) kogutakse isikuandmeid lepingute täitmiseks ja andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parandada kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.
Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.
Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab vaid info makse õnnestumise kohta.

Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.

 

Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus. 

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;

meie õigustatud huvi alusel, nt

teiega ühenduse võtmiseks turunduslikel eesmärkidel, kui meie varasema kontakti  alusel on võimalik eeldada, et te olete vastavast pakkumusest huvitatud ning te ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliseks kontakteerumiseks.

veebilehe külastatavuse, teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada  veebilehte ja teenuseid;

teiega ühenduse võtmiseks küsimaks tagasisidet meie teenuste ja toodete kohta eesmärgiga läbi viia kliendirahulolu-uuring ning te ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliseks kontakteerumiseks.

meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse müügisekretärile ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmed edastatakse turundusteenuseid pakkuvale koostööpartnerile, et parandada kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kauba tarneaadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest müügisekretäri e-posti tellimused@oun.ee teel.

 

Säilitamine

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu ja sellega seotud isikuandmed kolm aastat va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti tellimused@oun.ee teel. Kustutamistaotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna ja sellele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud digitaalselt allkirjastatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Müügisekretär tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient enam ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust tellimused@oun.ee.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub tellimused@oun.ee vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI

Antud veebilehel on kasutusel küpsiseid ehk väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja seadmesse (arvuti, tahvel, mobiil) veebilehe külastamisel. Küpsised on vajalikud, et saaksime analüüsida kasutajate käitumist ja pakkuda seejärel paremat veebilehe kasutusmugavust. Antud info põhjal ei ole võimalik kasutajat tuvastada.

Milleks küpsiseid kasutame?

· Alusküpsised on meie veebisaidi toimimiseks hädavajalikud. Nende hulgas on näiteks küpsised, mis võimaldavad teil logida sisse meie veebisaidi turvalistele aladele, kasutada ostukorvi või e-arveldusteenuseid.

· Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed, võimaldab teatud ajaperioodiks talletada ostukorvi lisatud tooted jne.

· Analüüsiküpsised mõõdavad veebilehe külastatavust ja kaardistavad käitumismustreid. Öun kasutab laialt levinud Google Analytics analüütikatarkvara nende mõõtmiseks. Saadud andmed aitavad meil paremini mõista külastajate käitumist veebipoes ning annab meile võimaluse pakkuda kasutajale parimaid tehnilisi lahendusi. Neid küpsiseid kasutatakse vaid statistika kogumise eesmärgil ja üksikkülastajaid nende abil ei tuvastata.

· Öuna veebilehel kastutatakse mitmeid usaldusväärseid kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Inc, Google Analytics, Facebook Inc). See võimaldab kasutajal jagada lehti sotsiaalvõrgustikes ning kuvada personaliseeritud ja asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsiseid kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete platvormidel. Märgime, et me ei oma ligipääsu ega kontrolli kolmandate osapoolte poolt paigaldatavaid küpsiseid ning nende paigaldamine ja kasutamine toimub lähtuvalt paigaldajate endi privaatsuspoliitikast. Küpsiste kohta täpsemalt saab lugeda Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt.

Küpsiseid saab kasutaja ise hallata. Enamasti on võimalik veebilehitsejat seadistada nõnda, et küpsiste kasutamine piiratakse või lõpetatakse. Kõik tänapäevased veebilehitsejad võimaldavad küpsistega seonduvate seadete optimeerimist. Küll aga tasub meeles pidada, et veebisaidi põhieesmärkide täitmiseks vajalike küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada kasutajakogemust ja/või teenusevalikuid, mida veebipoes pakume.